นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ชื่อ เกี่ยวกับที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เป็นการสมัครสมาชิก หรือในระหว่างการใช้งานบริการของเรา

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การให้บริการ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย หรือเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย การป้องกันการทุจริต หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรภายในเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยทั้งหมด เนื่องจากการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้เสมอ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของผู้ใช้งานในข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิในเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก้ไข หรือลบข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถขอจำกัดการใช้หรือปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีคำถาม เสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางที่ระบุในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เราเผยแพร่และอาจมีการอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณควรตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้งานบริการของเรา